Privātuma politika

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Spekā no 25.06.2018

Šajos Personas datu apstrādes noteikumos, turpmāk tekstā – Noteikumi–, ir aprakstīta kārtība, kādā ziedu piegādes interneta veikals E-ZIEDI.LV apstrādā personas datus.

Šie Noteikumi ir piemērojami, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot ziedu piegādes interneta veikals E-ZIEDI.LV sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar ziedu piegādes interneta veikals E-ZIEDI.LV sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecības ar Klientu, kas nodibinātas pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās.

1. Personas datu apstrādes definīcija.

Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus ziedu piegādes interneta veikals E-ZIEDI.LV sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana reģistros un grāmatvedības uzskaites programmā, glābāšana, mainīšana, saziņa, pieprasījumu veikšana, u.tml.).

2. Personas datu kategorijas.

Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram, pase, ID karte), bankas konta numurs.
Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.

3. Personas datu apstrādes mērķi un pamats.

3.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta pasūtījuma izpildi un pasūtīto preču piegādi uz klienta norādīto adresi, tadā veidā nodrošinot abpusēju līgumsaistību izpildi.
3.2. Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
3.3.Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības.
3.4. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.
3.5.Informatīvu materiālu nosūtīšanai uz e-pasta adresi, ja klients ir piekritis to saņemšanai.

4.Piekļuve personas datiem un to glabāšana.

4.1.Personas dati tiek uzglabāti grāmatvedības uzskaites programmā un ir aizsargāti ar drošu paroli.
4.2. Personas dati ir pieejami ziedu piegādes interneta veikals E-ZIEDI.LV darbiniekiem darba uzdevumu veikšanai un pasūtījumu izpildei.

5. Datu izpaušana.
Dati var tikt izsniegti tiesībsargajošam iestādēm pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas likumīgu pieprasījumu.

6. Personas datu glabāšanas ilgums.
Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams klienta pasūtījumu izpildei. Personas datu glabāšanas periods paredzēts saskaņā ar likumā “Par grāmatvedību” noteiktajiem termiņiem.

7. Personas datu subjekta tiesības.
Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt un pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus personas datus, pieprasīt, izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ziedu piegādes interneta veikals E-ZIEDI.LV pakalpojumu sniegšanu, kā arī citās normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesībās.

  • Jūsu saraksts
    Velmju saraksts tukšs
  • Jūsu saraksts
    Salīdzinājuma saraksts tukšs
Nav apskatīto preču
Filtrs
Atrasts 5 
Apstipriniet