Piegāde

PIEGĀDES NOTEIKUMI

 • Pasūtījumi tiek pieņemti no pirmdienas līdz sestdienai no plkst. 8.00 līdz 19.00 un svētdienās no plkst.8.00 līdz 17.00.
 • Pasūtījuma izpildes laiks ir līdz 4 stundām no apmaksas brīža.
 • Lūdzam pareizi norādīt saņēmēja adresi, tālruņa numuru un kontaktinformāciju, un piegādes laiku.                         

PIEGĀDES CENA

 • Piegāde Rēzeknē - 7,00 eiro
 • Piegāde Latgalē  - 20,00 eiro

PIEGĀDES LAIKS

Pasūtījuma izpildes laiks ir 4 stundas no apmaksas saņemšanas brīža.

INFORMĀCIJA PAR PIEGĀDI

Mēs darīsim visu iespējamo, lai Jūsu izvēlētie ziedi  tiktu  piegādāti laicīgi, bet dažkārt piegādes laiks var mainīties gadījumā, ja neprecīzi norādīta piegādes adrese, ja ziedu saņēmējs neatrodas norādītajā adresē, vai norādīja  citu  vietu un saņemšanas laiku.  

Mēs precizēsim šos datus, un Jūsu ziedi noteikti būs piegādāti saņēmējam.

Gadījumā, ja  norādītajā piegādes laikā  saņēmējs neatrodas norādītajā adresē, ziedi var tikt atstāti pie  kaimiņiem, kas dzīvo blakus,  vai  pie darba kolēģiem.

Sakarā ar lielu darba apjomu, lai savlaicīgi piegādātu ziedus 14. februārī,  8. martā vai  Mātes dienā, pasūtījums jānoformē 2-3 dienas iepriekš  pirms šī datuma, citādi ziedi var tikt piegādāti nākamajā dienā pēc svētkiem.

Katra ziedu kompozīcija ir unikāla un neatkārtojama. Tās daži elementi un  iepakojuma materiāls  var nedaudz atšķirties no attēla.

Mūsu floristi dara visu, lai Jums iepatikusies kompozīcija atbilstu paraugam, bet dažreiz mēs varam nomainīt ziedu šķirni, pamatojoties uz  sezonas apstākļiem vai preču esamību noliktavā uz doto brīdī, par to obligāti vienojoties ar klientu.

Ja kāda iemesla dēļ ar klientu  nav iespējams sazināties, mēs aizstājam preces bez iepriekšēja brīdinājuma, lai piegādātu pasūtījumu laicīgi.

Pasūtījuma izpilde var nedaudz atšķirties no fotoattēla.

Mūsu floristi vienmēr izpilda Jūsu pasūtījumus no augstas kvalitātes svaigiem ziediem, bet mēs nevaram būt atbildīgi par aprūpi un ziedu saglabāšanu pēc piegādes adresātam.

Gadījumā, ja saņēmēju neapmierina  piegādāto ziedu kvalitāte, viņam ir tiesības konstatēt  preces kvalitātes trūkumu vai preču bojājumus kurjera klātbūtnē, nekavējoties informējot mūs, šajā gadījumā pēc klienta pieprasījuma mēs nomainīsim jebkuru ziedu pret piemērotāku  bez maksas vai atgriezīsim  naudu klientam pilnā apmērā.

PIEGĀDE LATGALĒ

 • Aglonas novads - Aglonas pagasts,Grāveru pagasts, Kastuļinas pagasts, Šķeltovas pagasts
 • Baltinavas novads
 • Balvu novads - Balvi, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubulu pagasts, Lazdulejas pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vīksnas pagasts
 • Ciblas novads - Blontu pagasts, Ciblas pagasts, Līdumnieku pagasts, Pušmucovas pagasts, Zvirgzdenes pagasts
 • Daugavpils
 • Dagdas novads - Dagda, Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, Konstantinovas pagasts, Ķepovas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts
 • Daugavpils novads - Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts
 • Ilūkstes novads - Ilūkste, Subate, Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Pilskalnes pagasts (Ilūkste), Prodes pagasts, Šēderes pagasts
 • Krāslavas novads - Krāslava, Aulejas pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kombuļu pagasts, Krāslavas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts,Skaistas pagasts, Ūdrīšu pagasts,
 • Kārsavas novads - Kārsava, Goliševas pagasts, Malnavas pagasts, Mērdzenes pagasts, Mežvidu pagasts, Salnavas pagasts
 • Ludzas novads - Ludza, Briģu pagasts, Cirmas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Rundēnu pagasts
 • Līvānu novads - Līvāni, Jersikas pagasts, Rožupes pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Turku pagasts
 • Preiļu novads - Preiļi, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pagasts, Saunas pagasts
 • Riebiņu novads - Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Rugāju novads, Lazdukalna pagasts, Rugāju pagasts,
 • Rēzeknes novads - Rēzekne, Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Maltas pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts
 • Viļakas novads - Viļaka, Kupravas pagasts, Medņevas pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Vecumu pagasts, Žīguru pagasts
 • Viļānu novads - Viļāni, Dekšāres pagasts, Sokolku pagasts, Viļānu pagasts
 • Vārkavas novads - Rožkalnu pagasts, Upmalas pagasts, Vārkavas pagasts
 • Zilupes novads - Zilupe, Lauderu pagasts, Pasienes pagasts, Zaļesjes pagasts
 • Jūsu saraksts
  Velmju saraksts tukšs
 • Jūsu saraksts
  Salīdzinājuma saraksts tukšs
Nav apskatīto preču
Filtrs
Atrasts 5 
Apstipriniet